Vad är coaching?

"Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.

Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser.
En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coaching hjälper individer/grupper att:
- Framtidsfokusera och lösa problem alternativt finna nya uppslag
- Uppnå önskade resultat och personliga mål/visioner
- Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet
- Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo
- Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Coaching passar dig som:
- vet att du har potential att göra mer i ditt liv och utnyttja dina resurser bättre
- vill förändra en del i ditt liv
- har ambitioner både privat och i jobbet och som tycker båda delarna är lika viktiga."
(Akademi Coachstjärnan, definition coaching)


Genom att ställa de rätta frågorna inspirerar coachen dig att utmana tankar och beteendemönster som begränsar dig.

Det är viktigt att veta att coaching varken är terapi eller rådgivning, då terapi oftast blickar bakåt och fokuserar på att behandla tidigare trauman eller ett problem, medan rådgivning är delgivning av expertis inom ett visst område.

Begreppet "coach" kommer ursprungligen från engelskan där ordet coach betyder galavagn eller turistbuss. "Ordet började användas på 1500-talet och beskrev något som fraktade viktiga människor från den plats där de var till den plats som de ville komma till". (Susann Gjerde, Coaching, vad varför hur. 2013)

Nå dina mål med hjälp av coaching
Nå dina mål med hjälp av coaching

Välkommen att höra av dig via mail för att boka tid.

Vad är coaching enligt ICF

"ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential, which is particularly important in today’s uncertain and complex environment. Coaches honor the client as the expert in his or her life and work and believe every client is creative, resourceful and whole. Standing on this foundation, the coach's responsibility is to:
- Discover, clarify, and align with what the client wants to achieve
- Encourage client self-discovery
- Elicit client-generated solutions and strategies
- Hold the client responsible and accountable
This process helps clients dramatically improve their outlook on work and life, while improving their leadership skills and unlocking their potential."
International Coach Federation (ICF):s definition of coaching
 

Som professionell Coach, utbildad enligt ICF ackrediterade Akademi Coachstjärnan i Solna följer jag ICF´s etiska regler och använder mig av deras kärnkompetenser. Jag har tystnadsplikt.