"tänk om det är vår egen perception eller vårt medvetande som bestämmer hur vår personliga verklighet uppträder"
"tänk om det är vår egen perception eller vårt medvetande som bestämmer hur vår personliga verklighet uppträder"

Vad är Instant Transformation?

Något vi människor alltid har kunnat men har glömt bort.

Instant Transformation – omedelbar transformation - innehåller en mängd unika verktyg som möjliggör snabba förändringar på många typer av tillstånd och begränsningar i våra liv. Dessa bygger på applicerad kvantfysik och medvetenhet där ny forskning nu visar att just medvetenhet är en stor och avgörande del i skapandet av vår individuella och kollektiva verklighet.

Under en session jobbar vi med metaforen att varje människa har en biologisk hårddisk där vi har samlat och lagrat en mängd information i vårt undermedvetna, en information som sedan upprätthåller övertygelserna om allt vi ser och upplever i livet. Denna information kan t.ex. visa sig som mental, emotionell eller fysisk smärta. En Instant Transformation Practitioner assisterar Klienten genom att ställa öppna frågor och samtidigt "gå ur vägen" och öppna upp för en större medvetenhet, pure awareness, i det "kvantfält" där transformationen sker. Transformation kan gå väldigt snabbt, vilket skiljer sig markant från det vi har blivit lärda om verkligheten – att det tar tid att läka och att allt är processer. Är informationen borta så behövs ingen process. Transformation är lätt - enkelt och lekfullt.

Instant Transformation går även bra att applicera på situationer, relationer, ekonomi, affärsplan med mera. Bara fantasin sätter gränser för vad som är möjligt att förändra och skapa. Observera att det är Klienten som tillåter och möjliggör förändringen – en Instant Transformation Practitioner är endast en assistent som coachar Klienten under sessionen. Det ges ingen garanti att resultatet alltid blir 100% men ofta blir det en markant skillnad.

Välkommen att höra av dig via mail för att boka tid.

"Vi styr verkligheten med vår medvetna observation och tankar"

Vad är kvantfysik

"Kvantfysik - Gemensam benämning för de fysikaliska teorier som generellt beskriver mycket små system, som t.ex. atomer och elementarpartiklar och deras växelverkan." Wikipedia

"You are not in the world - the world is in you" Deepak Chopra