hur jobbar jag?

Som professionell Coach, följer jag ICF´s etiska regler och använder mig av deras kärnkompetenser. Jag har tystnadsplikt.

Under våra sessioner utgår jag från dig och din livssituation, vad du behöver och vill, men det finns alltid en grundstruktur i samtalet som jag följer. Jag möter dig utifrån din unika situation och kan använda mig av olika verktyg och metoder inom coaching. Du väljer själv om du vill att jag under vår session håller mig till en specifik metod eller anpassar utifrån aktuellt ämne, behov och situation. 

Inleder vi ett samarbete så skriver vi första gången vi ses båda på en coachingöverenskommelse, som reglerar våra ekonomiska överenskommelser, gränserna för konfidentialitet och andra villkor. Du kan när som helst välja att avbryta coachingen, inom ramen för vårt avtal.