hypnos

En av teknikerna jag använder är hypnos eftersom hypnosen snabbt kan hjälpa dig att komma i kontakt med ditt undermedvetna. Det är ett av få sätt att komma åt att "omprogrammera" det undermedvetna. 
Hypnos i sig självt är inte terapi utan bara ett tillstånd som underlättar en terapeutisk insats och även om det är mycket behagligt att befinna sig i hypnos så uppnår man nödvändigtvis inte några varaktiga resultat därmed, utan det är vad som pågår när man är i hypnos som räknas.

Jag kombinerar hypnos med coaching, suggestionsterapi och olika tekniker hämtade från applicerad kvantfysik för att på bästa sätt hjälpa dig skifta sinnestållstånd och lösa upp blockeringar för att sedan kunna fokusera på att tillsammans föra dig dit du vill vara.
 

vad är hypnos?

Hypnos är ett naturligt tillstånd som är väldigt behagligt, men förmodligen kommer det inte att upplevas så märkvärdigt som du kanske föreställt dig då du passerar det tillståndet till och från dagligen, tex precis innan du somnar in eller när du sitter i en biosalong omgiven av 300 personer och efter en stund lever dig in helt i filmen och inte längre märker av personerna runt omkring dig. All hypnos är på sätt och vis självhypnos då det är en intern process som sker i individen. Det finns dock vissa skillnader:

Klinisk hypnos förutsätter att man har ett expertisområde och att man sedan lär sig att applicera hypnosmetoder inom detta område. För att lagligt arbeta med klinisk hypnos inom sjukvård, tandvård och terapi krävs att hypnosbehandlingen utförs av legitimerad läkare, tandläkare, psykolog eller terapeut.

Självhypnos och utvecklingshypnos ingår inom området personlig utveckling, och där kan individen använda hypnosen för egenutveckling. Genom självhypnos kan individen skapa större medvetenhet, kontroll och styrning över sina egna tankar, känslor och beteenden och skapa positiva förändringar. Hypnotisören är en slags katalysator för den inre processen som sker och det är alltid individen själv som kommer på lösningarna till sina problem.

I Sverige får endast läkare ställa diagnos och utge sig för att bota sjukdomar. Hypnos kan däremot vara ett effektivt komplement till sjukvården och hjälpa till att stärka klienten mentalt och emotionellt. Jag betonar vikten av ett etiskt användande av hypnos vilket bl.a. yttrar sig i att jag är ansvarsförsäkrad hos Nord Europa försäkring (en del av Lloyds).

Albert Einstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Henry Ford, Franklin D. Roosevelt, Thomas Edison, Winston Churchill är några som använt hypnos för att nå framgång.

Gör det omöjliga möjligt

suggestionsterapi

Suggestionsterapi kan beskrivas som att klienten under ett avslappnat tillstånd tar emot nya förslag på andra sätt att tänka och känna. Det bygger på att upprepa positiva budskap till det undermedvetna som kan bytas ut mot tidigare negativa sådana, och hypnos gör det lättare för det undermedvetna att ta till sig dessa budskap som hjälper klienten genomföra positiva förändringar i sitt liv.
Suggestionsterapi kan tex vara hjälpsamt vid avslappning och stresshantering, sömnproblem, fobier av olika slag, om du vill sluta röka eller snusa eller om du vill bygga upp bättre självkänsla och självförtroende.
 

regressionsterapi

När man gör en regression till tidigare liv handlar det om mer än en ytlig nöjesresa till gamla miljöer. Personer och platser väcks till liv med allt det kan föra med sig av gamla, men inte glömda, konflikter och glädjeämnen. Man förstår plötsligt sig själv i ett större perspektiv och omständigheter i det nuvarande livet får en ny mening. Det är förvånansvärt lätt att göra en regression till sina tidigare liv för minnena ligger så nära ytan. Många gör det spontant.

Välkommen att höra av dig via mail för att boka tid.

källor

Info hämtad från kursmaterial och hemsida, SSEAH http://sseah.se/

Tack till Karin Tydén för att jag fick använda din text om hypnos! https://www.karintyden.se/sv-SE/coaching/om-min-teknik-2387400

hypnos definitioner

"Hypnos är ett tillstånd av samtidig avslappning, skärpt koncentration och ökad medvetenhet framkallat av suggestioner. Det är en naturlig manifestation av sinnet i arbete. Hypnos handlar i stort om din villighet att ta emot och svara på olika idéer och att låta dem verka i ditt inre. Dessa idéer kallar vi suggestioner."
(Jörgen Sundvall, grundare av SSEAH)
 

Hypnos är "ett tillstånd med subjektiva och kvalitativa medvetande-förändringar, karaktäriserat av en ökad koncentration, en fördjupad avkoppling och en ökad beredskap att svara på suggestioner och föreställningar."
(Lars Eric Uneståhl)
 

myter kring hypnos

Hypnotiserade personer är inte på något vis medvetslösa eller sovande. De är fullt medvetna om vad som händer omkring dem, de förlorar aldrig kontrollen över situationen eller ger upp sin egen fria vilja, och kan när som helst själva bestämma om de vill avsluta hypnosen - man kan inte fastna i ett hypnotiskt tillstånd. Det är aldrig möjligt att tvinga in folk i hypnos, de måste själva vilja bli hypnotiserade. Hypnos är inget sanningsserum - det går alldeles utmärkt att ljuga under hypnos om man så önskar. Man behöver inte ligga ner för att bli hypnotiserad.